توجه توجه

قبل از کپی لینک، پیج مورد نظر را عمومی کنید

در صورتی که لینک خصوصی ارسال بفرمایید و سفارش شما انجام نشود، نوین فالو هیچ مسئولیتی ندارد و سفارش دوباره ثبت نمی شود
پیج مورد نظر تا اتمام سفارش عمومی باشد

در صورت خصوصی بودن ( پرایوت ) پیج، نوین فالو هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت
آی دی پیج مورد نظر را تا اتمام سفارش تغییر ندهید

در صورت تغییر آی دی پیج، نوین فالو هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت

0